บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ :
979, ชั้น 27-30 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ 979/83 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
International Call :
+662-299-0300
อีเมล์ :
ps-condo@Pruksa.com
Pruksa Contact Center :
1739
สามารถติดต่อเราผ่านทางด้านล่าง…
กรุณาใส่ข้อความไม่เกิน 3,000 ตัวอักษร